Arvid

Niet gehinderd door conventies of verleden

Het is een van de geneugten van de jeugd: de wereld veroveren zonder voort te hoeven borduren op ervaringen uit het verleden. Je nog niet gebonden hoeven te voelen aan bindende ballast uit een tijd die anders is dan nu. De uitspraak ‘Het geleerde in de praktijk’ brengen heeft, als je jong bent, een merkwaardige tegenstrijdigheid. Aangeleerde kennis heeft immers veel te maken met de tijd van vroeger. Het in de praktijk brengen echter, appelleert uitdrukkelijk aan de toekomst, naar tijd die nog moet komen. De jeugd heeft het aangename voorrecht nog met een open blik naar de toekomst te kunnen kijken. Het is spannend het gevoel te behouden – voor iedereen overigens – om op het grensvlak van de tijd bewust bezig te zijn met de dingen die nu om je heen gebeuren, om van daaruit ideeën en objecten te creëren met betekenis voor de toekomst.

Arvid Henkes