Pleisterbeelden, het bewaren waard

Jean Goujon, Diana de Poitiers, 16e eeuw, school van Fontainebleau Stervende slaaf 1513 van Michelangelo - orgineel in het Louvre Engeltje, 1600-1700 Barok Venus Caelius

Pleisterbeelden, het bewaren waard
De Academie Beeldende Kunsten Maastricht (ABKM) bezit een omvangrijke historische gipsen beeldencollectie (iets minder dan 500 stuks), aangeschaft vanaf de oprichting van de Teekenschool in 1823 tot in de jaren zestig van de twintigste eeuw. De gipsafgietsels van koppen, bustes, reliëfs, beelden en beeldjes uit allerlei stijlperioden en de écorchés waren bedoeld als tekenvoorbeelden.

Elke tekenacademie of kunstnijverheidsschool bezat een dergelijke collectie gipsafgietsels. Omdat kleur afleidt van de zuivere vorm waren de afgietsels van een academie altijd wit.Rond 1950 werd in Nederland door de opkomst van het internationale expressionisme, het tekenen naar gipsmodel bijna overal afgeschaft. Diverse op Nederlandse kunstacademies aanwezige beeldencollecties zijn daarna ‘opgeruimd’. De Maastrichtse collectie is de enig overgebleven ‘academiecollectie’ die nog zeer compleet is en zij getuigt van 150 jaar kunst- en kunstnijverheidsbeleid. Zij heeft daarom grote cultuurhistorische waarde en moet niet verloren gaan.

In de afgelopen tijd zijn de gipsen beelden van de musea weer in de belangstelling komen te staan en daarmee is ook de discussie rond conservering en de financiering ervan op gang gekomen. In het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden worden de gipsen beelden gerestaureerd en een dertigtal afgietsels wordt daar nu getoond onder de naam ‘Beeldschoon. Meesterwerken in gips’. Ook het Allard Pierson Museum in Amsterdam heeft nog een prachtige collectie afgietsels van antieke beelden en vraagt om donaties om de collectie goed te kunnen conserveren en op te stellen.

Een dergelijke verzameling gipsafgietsels heeft daarom grote cultuurhistorische waarde en mag vooral niet verloren gaan. Pleisterbeelden, het bewaren waard! Deze gipsafgietsels zijn vaak beelden van beroemde beeldhouwers en daarom is het interessant om deze in de beelden galerie van Maastricht te exposeren.

Gallery Bell’Arte exposeert een gedeelte van deze collectie omiedereen de gelegenheid te geven deze te kunnen aanschouwen.
Open dag op zondag 12 oktober van 13.00-17.00 uur. De expositie duurt tot en met zondag 26 oktober 2008.