Tempus

Ametingen: 72 cm
Materiaal: brons

Categorie:

Tempus

Dimensions: 72 cm
Material: bronze

Categorie: